MÜREKKEPLİ YAZICILAR

Sublimasyon mürekkepli orjinal tanklı Epson yazıcılar nasıl çalışır

Sublimasyon boyaları, mürekkep içerisinde mikroskobik boyutlarda katı

halde bulunur. Bu boyalar mürekkep püskürtmeli yazıcı ile özel bir

transfer baskı kağıdı üzerine aktarılır. Bu kağıt, baskı yapılmak

istenilen yüzey üzerine konulup transfer baskı presi ile ısı altında

preslendiğinde kağıt üzerindeki boya gaz formuna geçer ve baskı

yapılacak yüzeye transfer olur. Sublimasyon yöntemi ile sadece polyesteriçerikli tekstil veya polyester kaplamalı sert yüzeylere transfer baskı yapılabilir.